SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y a č. A/3b/xx.2021-Y

Vážení kolegové, 

 

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. 1 (č. A/1/xx.2021-Y) připomínky od 91 subjektů a k relevantnímu trhu č. 3b (č. A/3b/xx.2021-Y) připomínky od 88 subjektů podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě. Z uvedených počtů 80 připomínkujících subjektů vzneslo ke každé z analýz stejné připomínky jako Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s.

Výsledky veřejné konzultace jsou uvedeny včetně vypořádání připomínek k analýzám relevantních trhů č. 1 a č. 3b na diskusním místě. 

Pro nás jsou důležité:

1) Trh 1: velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě. Analýza sice potvrdila určení dominantního postavení, tj. podniky s významnou tržní silou, ale neurčila v daných oblastech stejné povinnosti jako CETINu (řádek 114 až 166) přílohy. Považuji za úspěch pro naše členy i nevyjmenované mezi adresáty regulace. Mnozí z vás unikli regulaci pouze díky nesplnění objemových kritérií. Toto se může organicky měnit. 

2) Trh 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném 13 místě pro výrobky pro širokou spotřebu. Úřad dereguloval CETIN v MMO. Test kritérií nevyšel a ČTÚ se tedy rozhodnul k deregulaci přistoupit. Chování CETIN a například i jeho vztah k firmám v holdingu (O2 Česká repulblika) je již řízený pouze běžnými legislativními prostředky. Pro malé operátory to není nejlepší zpráva, může nastat zvýhodňování jedněch na účet druhého. Pokud by k takovému chování docházelo, informujte nás. VNICTP navrhne regulatorní přezkum. 

Soubory ke stažení