Dopis ČTÚ - Shrnutí některých problémů v souvislosti s přípravou výročního zasedání k rukám regulátora

Věříme, že je vhodné, ke konci roku touto cestou shrnout některé problémy a zdvořile připomenout příslušným pracovním skupinám zřízeným při Českém telekomunikačním úřadu nalézt řešení v jejich pracovních programech. Není žádným tajemstvím, že je sektor elektronických komunikací zatížený celou řadou problémů, proto jsme adresovali dopis regulátorovi k rukám vážené paní Předsedkyně, sdělení není taxativní výčet všech odstranitelných obtíží při podnikání v telko oboru, ale takový, který lze podle našeho názoru odstranit společným úsilím v relativně krátké době, tedy ještě v roce 2022.

Soubory ke stažení