Srovnavač - body k vylepšení UI pro ISP

Vážená paní předsedkyně,

 

na základě diskuze předchozího setkání se Sektorem jsme si dovolili ve spolupráci se členy naší asociace dovolili připravit seznam návrhů, které podle našeho názoru výrazně zlepší práci zástupců podnikatelů s rozhraním webové aplikace „Srovnávací nástroj cen a kvality“, dostupné na www.srovnavac.ctu.cz; dále jen „Srovnávač tarifů“.

V bodech nastiňujeme jednotlivá přání uživatelů, jejichž zlepšení nebo vylepšení přinese zpřesnění celé platformy Srovnávače tarifů.

1) U velkých datových souborů je obtížná manipulace. Zejména soubor obsahující údaje CETINu, který se svými přibližně 2,5 miliony údaji musí být rozdělený na více datových dávek a nahrávaný postupně.
Navrhovaná opatření:

1a) ČTÚ umožní CETINu nahrávat data o velkoobchodním pokrytí centrálně a pro všechny velkoobchodní partnery. Ti se k pokrytí v jednotlivých lokalitách pouze přihlásí a vloží podporované tarify. Po projednání této věci s CETINem máme jeho souhlas s opatřením.

1b) Zvážit úpravu rozhraní Srovnavače tarifů tak, aby umožnil nahrávání dat pomocí txt souborů s hodnotami oddělenými středníkem podle vzoru datových souborů CETINu. Standardní korporátní nástroje, jako je MS Office, neumožňují vždy úpravu středníků nebo uvozovek v CSV souborech, například ve formátu kódování UTF8. Rozdíly mezi různými kancelářskými editory a operačními systémy osobních počítačů zaměstnanců pověřených zadáváním dat lze jednoduše vyřešit výše navrhovaným přechodem na txt soubory s hodnotami oddělenými středníkem.

2) Pro ruční zadávání pokrytí připravit možnost zakreslování pokrytí do mapy prostřednictvím polygonů. Systém sebere RUIAN ID v daném polygonu, vytvoří část CSV souboru a umožní mu přiřadit platné pro tarify. Takový systém se u operátorů běžný a používá se také pro sběr dat o disponibilních přípojkách, zejména u bezdrátových technologií, nikoliv však výlučně.

3) Nelze upravit platnost u již nahraných souborů, takže po skončení platnosti daných údajů je nutné zase vše přehrát. To je u rozsáhlých souborů časově zatěžující, ačkoliv jde o pouhou změnu parametru. Editovat datum aktivace později nelze. Bylo by možné duplikovat tarify s novým parametrem platnosti.

4) Při nahrávání datových souborů chybí ukazatel stavu nahrávání. Není znát, zda nahrávání probíhá a je nutné čekat řadu minut na kontrolou procesu.

5) Pokud je soubor CSV nahraný, automaticky se aktivuje. Členské firmy upřednostňují stav „koncept“ kvůli kontrole po nahrání. V souboru je příznak platnosti tarifu, ale systém neukazuje, zda byl příznak akceptován.

6) Nelze stáhnout CSV soubor po ručním zadání dat.

7) Po nahrání CSV nelze data ručně editovat – například pro doplnění ulice nebo města.

8) Systém není připravený na kombinaci internetu s IPTV službami v ceně, anebo v drobným příplatkem samostatně nedostupným (doplatek pouze za prémiové kanály k balíčku internet + IPTV).

9) Navrhujeme buďto vytvořit datový můstek pro provozovatele IPTV platforem, kteří běžně předávají informace o své měnící se programové skladbě, anebo jména kanálů u IPTV služeb nevypisovat vůbec, postačí jejich počet. Změna skladby programů je vyhrazena poskytovatelem služeb IPTV platformy, tzn. nájemce sítě pro účely šíření převzatého televizního vysílání. Dojde-li k odmítnutí tohoto bodu, alespoň modifikovat způsob zadávání z rozevíracího menu na seznam s tickboxy, nebo akceptaci souboru oddělených čárkou pro zadávání programové skladby pomocí datových souborů.

10) U frontendu pro spotřebitele má být formulář čistý. Nyní předvybírá mobilní tarify. Je to matoucí, protože při vyhledávání služeb pevného připojení stránka nabízí s místem nesouvisející služby a poskytovatele pevné služby na daném místě vůbec nezobrazí.

Cílem námi navrhovaných opatření je programátorskou optimalizací zlepšit ovládání systému pro zaměstnance údaje do Srovnavače tarifů zadávající, a tím i zlepšit přesnost dat, se kterými spotřebitel pracuje. Cílem je dosažení pokud možno úplné automatizace předávání dat a odstranění nutnosti lidského zásahu do provozu systému.
 

S přátelským pozdravem

Jakub Rejzek, předseda prezidia

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.