Srovnávací nástroj cen a kvality - § 66a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

V příloze naleznete parametry pro srovnávač po konzultaci.