Stanoviska a výhrady VNICTP k Národnímu plánu rozvoje sítí nové generace

Dokument Národní plán rozvoje sítí nové generace (NPRNSG) je dle našeho názoru ve velmi špatném stavu. Je napsaný bez podkladových dat, koncept nebyl konzultovaný se sektorem a je plný domněnek. Je zde jasná snaha dodatečně zadat sběr dat tak, aby výsledky legitimizovaly do té doby napsanou verzi dokumentu.

I přes to tento dokument nebude plnit ex-ante podmínku 2.2, která vyžaduje „zapojení zúčastněných stran“ (the involvement of the stakeholders), což se zatím prokazatelně neděje a můžeme to případně Evropské komisi dokázat.

Na tyto skutečnosti poukazujeme dlouhodobě a snažíme se navrhovat řešení, ale zatím jsme nezaznamenali, že by naše připomínky byly brány v potaz či jakkoliv vypořádány a případné odmítnutí bylo řádně zdůvodněno. Neděje se tak ani v případě připomínek jiných ministerstev v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Přestože dlouhodobě voláme po jednáních a konzultacích, byli jsme pozváni na jednání, které zorganizováno až poté, co jsme otevřeným dopisem oslovili předsedu vlády, ale současně také až poté, co byly oba zásadní dokumenty pro rozvoj vysokorychlostního internetu (NPRNSG, Zákon o usnadnění výstavby) předloženy Vládě ČR. Nicméně oba dva dokumentu ve stavu, se kterým se sektor neztotožňuje.

Z těchto důvodů jsme navrhli pozastavení dalšího postupu ve věci tvorby Národního plánu ze strany MPO. Žádáme o ustanovení pracovní skupiny se zastoupením státní správy (minimálně MPO, MMR, ČTÚ) a podnikatelské veřejnosti. Vytvoření takové pracovní skupiny podpořil i pan ministr Mládek. Úkolem bude zhodnocení dosavadního postupu a dosud vypracovaných materiálů, stanovení úkolů, které povedou k jejich dopracování a doporučení nejvhodnějšího dalšího postupu, včetně konceptu shody sektoru.

Celý dokument včetně podrobných připomínek je ke stažení zde (PDF).

Soubory ke stažení