Stanovisko Platformy odborné veřejnosti k některým aspektům přípravy Národního plánu pro gigabitové sítě

Teze podané asociace telekomunikačního průmyslu k návrhu
aktualizace Národního plánu rozvoje sítí nové generace, Gigabitové
sítě.

Soubory ke stažení