SÚKL: Seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků

Výbor nezávislého ICT průmyslu z. s. oslovil Státní ústav pro kontrolu léčiv s dotazem na základě seznamu internetových stránek nabízejících léčivé přípravky v rozporu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), který Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. s) zákona o léčivech vede. Poskytovatelům připojení k internetu na území České republiky zákon o léčivech v § 101c ukládá povinnost zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků.

Na základě této skutečnosti jsme vznesli dotaz:

- "Jak máme blokovat jen šifrované URL? Poskytne mi SUKL stroje na online dešifrování provozu? (řečnická otázka, samozřejmě nelze). Ale takové URL uvedl SUKL v testovacích datech. Nebo je blokace možná na celou doménu v rámci blokace překladu DNS stejně jako u ministerstva financí? Zde je možnost zablokování i legálního obsahu."

 

Vyjádření SÚKL:

Pro uveřejnění na seznamu internetových stránek nabízejících léčivé přípravky v rozporu se zákonem o léčivech vybíráme takové internetové stránky, jejichž celý obsah je nelegální a to proto, aby byla možná blokace na celou doménu v rámci blokace překladu DNS stejně jako je to prováděno u seznamu nelegálních her v kompetenci ministerstva financí. Pro případy, které budou od 10.3.2022 na portálu opendata.sukl.cz uvedeny v Seznamu, je tedy možná blokace na celou doménu v rámci blokace překladu DNS.

Na Seznamu se tedy nebudou nacházet tzv. smíšené internetové obchody, kdy mezi produkty nabízenými legálním způsobem jsou i nelegálně nabízené léčivé přípravky. Takové případy řešíme dle jiných kompetencí, které máme v zákoně o léčivech.