Tisková zpráva Rumunského telekomunikačního úřadu z 8.11. 2018

Regulační orgán ANCOM po dlouhých diskuzích se zástupci průmyslu na zasedání rady dne 7. listopadu 2018 přijal maximální sazby, které mohou být účtovány provozovatelům komunikačních sítí za uplatnění jejich práva na přístup k infrastruktuře, která se nachází na veřejném majetku, nad ním, v něm či pod ním. „ Dnešní rozhodnutí má za cíl zmenšit digitální propast mezi venkovskými a městskými oblastmi. Poté, co nové nařízení ANCOM vstoupí v platnost, se poplatky za přístup k veřejnému majetku v mnoha případech sníží na nulu, což povede k nižším nákladům při zavádění komunikačních sítí. To vytváří podmínky pro vyšší investice do infrastruktury nezbytné pro nabídnutí služeb širokopásmového přístupu k internetu, což zlepší konektivitu a v konečném důsledku bude mít pozitivní vliv i na ekonomický rozvoj,“ uvedl Eduard LOVIN, místopředseda organizace ANCOM.

KOMPLETNÍ TISKOVOU ZPRÁVU NALEZNETE V PŘÍLOZE