TZ - Kam kráčí telekomunikační sítě Olomouc 2022

Jak se vypořádat s inflací, jak na dotace i co se zvyšující mírou byrokracie se dozvěděli operátoři na konferenci KKTS

 

Olomouc, 6. května 2022 – Další ročník má úspěšně za sebou konference Kam kráčí telekomunikační sítě. Téměř 500 zástupců tuzemského telekomunikačního průmyslu zavítalo do Olomouce tradiční akci, kterou zaštiťuje Výbor nezávislého ICT průmyslu.

 

Na konferenci se dozvěděli mimo jiné i to, jak se vypořádat s největším problémem trápícím dnes všechny sektory ekonomiky – a to s dramaticky zrychlující inflací. Telekomunikační sektor je totiž jediný, jehož ceny reálně vůbec nerostou, operátoři tak zatím nesou rostoucí náklady sami na svých bedrech. Šimon Zajíček, ředitel CEVRO, a Petr Bartoň, hlavní ekonom NATLAND Group, představili výsledky průzkumu, jak hodnotí pevné internetové připojení domácnosti. Rostoucí ceny vstupů, a to podstatně rychlejším tempem než spotřebitelská inflace, jsou jednoznačně hrozbou pro poskytovatele a je pro ně proto zcela legitimní zvyšovat ceny. To podpořil i Petr Musil, ekonom z Vysoké škola polytechnické v Jihlavě: „Inflační očekávání v populaci jsou nejvyšší minimálně za posledních 20 let,“ Jak ale upozornil Petr Bartoň, je nezbytné zvýšení cen zákazníkům správně komunikovat a spojit jej se zlepšením kvality služby.

 

Představen operátorům byl i nový „strašák“, který je bude byrokraticky trápit do budoucna – evropská směrnice NIS2. Ta bude znamenat změnu v tom, jak stát reguluje kybernetickou bezpečnost a obsáhne daleko větší množství sektorů tuzemské ekonomiky, včetně i těch nejmenších poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří v Česku představují významnou část trhu. Budou mít povinnosti zavést analýzu rizik zabezpečení svých sítí, připravit se na širší reportování jakýchkoli kybernetických incidentů a například daleko více kontrolovat své dodavatele technologií, do čehož jim nově bude chtít významně mluvit i stát.

 

Prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek pak zhodnotil uplynulý rok v telekomunikačním odvětví. Vyzdvihl především to, že se podařilo přijmout implementační novelu zákona o elektronických komunikacích, která zavedla množství ustanovení usnadňujících výstavbu, jako například univerzální věcná břemena ve státních pozemcích či ukládání kabelových chrániček vedle silnic. Co se naopak „nepodařilo“, je zvyšující se množství byrokratických nároků, které na operátory nově dopadají, týkajících se třeba kvality služby. A těch, které dopadnou v budoucnosti, jako jsou informační povinnosti u smluv.

 

Na konferenci se probírala i aktuálně připravovaná regulace velkoobchodního mobilního trhu, kterou obhajoval člen Rady ČTÚ Josef Chomyn. Zatímco menší operátoři ji vítají, ti velcí pochopitelně ne, jak zmínil prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund, který kritizoval především krátkou dobu na konzultaci, využití externích konzultantů a „outsourcing“ práce úřadu.

 

Představeny byly mj. také nové a plánované dotační programy na podporu budování vysokorychlostního internetu, které budou zvýhodňovat právě malé a střední podniky. Účastníci se dozvěděli i praktické rady, jak postupovat při vyřizování finanční podpory.

 

Na návštěvníky kromě celodenního programu odborných vystoupení čekalo i 47 výstavních stánků v rámci KKTS Expo. Jedna z největších ICT akcí v Česku se zaměřila na nové technologické trendy i aktuální problémy, které musí řešit tuzemský sektor podnikatelů v ICT.