Uplatnění připomínek čj. ČTÚ-9 996/2022-611 - Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

Výbor nezávislého průmyslu z. s. uplatnil připomínky v Návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám - znění zveřejňujeme v příloze.

Soubory ke stažení