Uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/x.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz

Vážení kolegové,

v příloze tohoto mailu uplatňuji připomínky k návrhu opatření obecné
povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/x.2021-y k využívání
rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos
dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

Soubory ke stažení