Veledůležité: prosíme o uplatnění připomínek také za Vaši společnost

Vážení kolegové,

 

Český telekomunikační úřad zveřejnil ve svém diskusním místě dvě Výzvy k uplatnění připomínek. Obě se týkají možného výrazného ovlivnění situace na trhu elektronických komunikací.

 

První Výzva ke konzultaci dereguluje CETIN jako celoplošného velkoobchodního poskytovatele služeb. https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3bxx2021-y-trhu-c-3b

 

Druhá Výzva ke konzultaci naopak část regulace trhu přenáší na některé malé a střední ISP a zavádí pro ně dříve nevídané povinnosti. https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a1xx2021-y-trhu-c-1

 

Připravili jsme proto návrh připomínek, které s Vámi sdílíme. Obě analýzy, jak najdete v přiloženém textu vágně zdůvodňují pro nás těžko pochopitelný cíl Úřadu – přenést regulační zátěž z velkých na malé.

 

Protože v současné době kromě kvality připomínek rozhoduje také počet připomínkujících subjektů, je opravdu nutné, abyste stejné připomínky uplatnili také sami za sebe.

 

Formy jsou přípustné vlastně bez omezení:

 

  1. Vezměte připomínky v příloze a podepište je sami za sebe. Budete-li cítit potřebu je jakkoliv upravit, učiňte tak.
  2. Jednoduše napište, že nesouhlasíte s Analýzou konzultovanou ve veřejné konzultaci a připojujete se k připomínkám VNICTP
  3. Vložte přiložené připomínky a do textu napište, že se s nimi ztotožňujete.

 

Je nám líto, že Vás zatěžujeme, ale je opravdu nutné, abyste tento krok učinili před koncem Veřejné konzultace dne 22. 12. 2021