Veřejná konzultace Dotační výzvy

Ministerstvo průmyslu a obchodu pokračuje i v dalším období v dotačních programech, které mají za úkol podpořit budování sítí elektronických komunikací na území České republiky. V různých výzvách by mělo být rozděleno přibližně 8 miliard korun. Výzvy z OP TAK bude možné čerpat až do roku 2030. 
 
MPO však musí vyhovět podmínkám EU a veřejnou podporu smí směrovat pouze do oblastí, které jsou identifikované jako oblasti bílé, tedy nedostatečně pokryté. Ve spolupráci s ČTÚ proto byla získána data ve sběru dat GSD, která se promítla do mapy na stránkách www.verejnakonzultace.cz


Protože si můžete v průběhu veřejné konzultace doplnit nově zřízené přípojky a případné uplatnit jiný typ upřesnění, využijte možnost kontroly na výše uvedené stránce. 

 

Podmínky sběru dat vychází z Blokové výjimky Evropské komise.