Veřejná konzultace k 2. kolu výzvy OP PIK

Dobrý den

 

dovolujeme si Vás informovat, že MPO dnem 15.11. spustilo novou veřejnou konzultaci k navrhovaným intervenčním oblastem pro připravované druhé kolo Výzvy Vysokorychlostní internet.  Ta je zaměřena na podporu výstavby a modernizaci sítí s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu pro ty lokality, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu nebyl možný.

 

Vzhledem k tomu, že otevřená veřejná konzultace je založena na sběru dat ČTÚ o pokrytí území ČR datovými sítěmi, umožňujícími přístup k internetu k datu 31.12.2017, je tato veřejná konzultace zároveň příležitostí ke kontrole úplnosti informací, poskytnutých operátory jednotlivých veřejných sítí elektronických komunikací k uvedenému datu a následně předaných ze strany ČTÚ  Ministerstvu průmyslu a obchodu k přípravě dotačního řízení. Tato veřejná konzultace je otevřena pro připomínky do 21.12.2018 a subjekty, které chtějí podat připomínku k obsahu této veřejné konzultace, tak mohou učinit prostřednictvím webové aplikace, která je součástí veřejné konzultace.  Veřejná konzultace k navrhovaným intervenčním oblastem, připraveným na základě sběru dat k 31.12.2017 je dostupná na webu:

 

www.verejnakonzultace.cz

 

Výzva k předkládání projektů do druhého kola výzvy bude zveřejněna po vypořádání připomínek z této veřejné konzultace.