Veřejné konzultace ČTÚ - rušení regulace trhu 3b, změny v trhu č. 1 a zavedení dominantního postavení v navrhovaných místech i pro některé regionální operátory

Věnujte prosím pozornost dvěma veřejným konzultacím. V první veřejné konzultaci Úřad navrhuje zcela ukončit regulaci CETINu jako dominanta
v oblasti pevného připojení, a to na trhu 3b - velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě. (MMO)
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3bxx2021-y-trhu-c-3b

Zároveň Úřad vyjmenovává nové lokální dominanty v analýze trhu č. 1 velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě (VULA)
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a1xx2021-y-trhu-c-1

Někteří z Vás se tak mohou stát regulovanými subjekty.