Veřejné služby Mnichovice - Kosmonet

Jménem Výboru nezávislého ICT průmyslu bylo distribuováno do poštovních schránek ve městě Mnichovice prohlášení týkající se kvality a technické udržitelnosti provozu sítě veřejné služby Mnichovice - Kosmonet. S takovým prohlášením nemá naše asociace nic společného a od takového způsobu komunikace se distancujeme. VNICTP, z.s se důrazně ohrazuje proti používání svého dobrého jména. Přejeme městu Mnichovice a její síti mnoho zdaru a úspěchu v čistém konkurenčním boji.