Veselé Velikonoce

Přejeme nejen členům VNICTP  krásné a požehnané Velikonoce.