Videozáznam Workshopu ČTÚ ke sběru dat

Vážení kolegové, 

 

dnes, tj. 26.5.2021 se konal Workshop ke sběru dat ESD, zejména k novému systému pro sběr dat. 

 

Děkuji za hojnou účast. Protože se sešlo hned několik žádostí o nahrání jednání, zasílám na tomto odkazu.