Vnitřní předpisy HK ČR 2022

Vláda na svém zasedání dne 15. listopadu 2021 schválila (resp. potvrdila) znění novel vnitrokomorových předpisů přijatých na 33. sněmu Hospodářské komory ČR dne 16. září 2021 s tím, že došlo pouze k několika drobným úpravám legislativně technického charakteru, které nemají vliv na obsah dokumentů.

 

Od 1. ledna 2022 tak nabyde účinnosti novela Volebního, Jednacího a Příspěvkového řád HK ČR v kontextu předchozích diskuzí proběhlých před i po projednání nejvyšším voleným orgánem Hospodářské komory, tedy Sněmem HK ČR, složeným z vámi zvolených zástupců.

 

V příloze najdete finální znění uvedených dokumentů vč. důvodových zpráv.