Informace - IPTV - adresná reklama

Vážení kolegové,

v souvislosti se současnou situací na trhu IPTV a požadavků na cenu a spojení její výše s plněním požadavků na zákaz přetáčení reklam, sjednávání nových smluv s vysílateli, považuji toto bleskové oznámení za důležité.

SMART Comp. a.s. stojící za Kuki a Seznam.cz již několik měsíců analyzují a testují systém pro adresnou televizní reklamu v odložené sledovanosti pro IPTV operátory. Během příštího týdne zástupce Seznam.cz osloví jednotlivé IPTV operátory s bližšími informacemi a návrhem řešení. Na leden příštího roku je plánována odborná konference na toto téma, na niž pořadatelé chtějí pozvat všechny IPTV operátory z Česka.

Co se na trhu změní:
Seznam.cz bude odpovídat technologicky za celé řešení a bude se spravedlivě dělit o výnos z celé adresné reklamy v odložené sledovanosti s IPTV operátorem a programerem. Jelikož IPTV operátor i Seznam.cz nejlépe znají své zákazníky a jejich chování, bude reklama maximálně zacílená a tím vysoce výnosná až 4 násobně proti reklamně necílené. Tímto inovátorským přístupem IPTV operátor získá nový, významný zdroj příjmů za distribuci televizního vysílání, současně se stane v celém obchodním řešení partnerem, nikoliv jako dosud pouze bezúplatným provozovatelem distribučního systému.

Tato zpráva má za cíl vysvětlit našim členům důvody jejich případného kontaktování ze strany Seznam.cz, případně je motivovat k vyvolání kontaktu, pokud by byli opomenuti.