Výbor nezávislého ICT průmyslu podporuje Jaromíra Nováka ve volbě předsedy ČTÚ

Členové Výboru nezávislého ICT průmyslu se shodli na podpoře Jaromíra Nováka, současného předsedy rady ČTÚ, i pro další období. Oslovili jsme proto dopisem s vyjádřením podpory ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

Byť s některými kroky v regulaci nesouhlasíme, oceňujeme, že jsou vždy odborně podložené, vyargumentované a respektujeme je a Úřad pod vedením Jaromíra Nováka vnímáme jako profesionálně řízený, postupující v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích a plnící úkoly a role, které Úřadu náleží.

--

Vážený pan Ing. Jan Mládek, CSc.

Ministr průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15  Praha 1

 

V Praze, 26. dubna 2016

 

Vážený pane ministře, v rámci Výboru nezávislého ICT průmyslu dlouze diskutujeme činnost Českého telekomunikačního úřadu a jeho představitelů. Byť s některými kroky v regulaci nesouhlasíme, oceňujeme, že jsou vždy odborně podložené, vyargumentované a respektujeme je. 

Rádi bychom proto vyjádřili podporu současnému předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu Ing. Mgr. Jaromíru Novákovi. I přes výše zmíněné výhrady vnímáme Úřad pod jeho vedením jako profesionálně řízený, postupující v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích a plnící úkoly a role, které Úřadu náleží.

Plně respektujeme Vaše právo na nominaci vhodného kandidáta, nicméně chceme Vás informovat o tom, že Ing. Mgr. Jaromír Novák a jím řízená Rada a Úřad se těší podpoře a respektu všech členů Výboru nezávislého ICT průmyslu a že jeho případné jmenování budeme velmi pozitivně vnímat jako krok směřující k zachování kontinuity, profesionality a stability Českého telekomunikačního úřadu.

Vážený pane ministře, přejeme Vám šťastnou a dobrou volbu při nominaci kandidáta na předsedu Rady Českého telekomunikačního úřadu.

S přátelským pozdravem,

 

Jakub Rejzek prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu

Soubory ke stažení

Dopis. pdf(1.26 MB)