Vyhláška Autorská práva (Směrnice EP a Rady 2019/790)

Na webu eur-lex byla zveřejněna SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/790, ze dne 17. dubna 2019
o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES

Text směrnice najdete na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L0790
 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.