Vzory a požadavky smluv

Vážení kolegové, 

 

pro informaci zasílám text z jednoho protokolu o kontrole, který ČTÚ zaslal v rámci kontroly naplňování VO-S1. 

"Správní orgán však na internetových stránkách nenalezl konkrétní číselné hodnoty rychlostí jednotlivých tarifů. Kontrolovaná osoba v sekci „internet“ uvádí sice jednotlivé tarify, ale u těchto má uvedené pouze inzerovanou rychlost a maximální rychlost, chybí zde však číselné uvedení běžně dostupné rychlosti a minimální rychlosti (a to jak pro download/stahování, tak i upload/nahrávání)." 

Uvedený text nicméně nemá oporu v zákoně o elektronických komunikacích ani ve VO-S1 a nemůže být bráno jako pochybení. Věřím, že se jedná pouze o nešťastnou formulaci kontrolního orgánu. Povinnost uvádět parametry dle VO-S1 se týkají toliko smlouvy s účastníkem, nikoliv například webové stránky uvádějící souhrn nabízených tarifů. 

Tuto informaci jsme sdíleli s ostatními asociacemi.