Vzory a požadavky smluv

Požadavky ČTÚ. 

Popis vlivu odchylek, doplnění: 

Kromě popisu reklamačního řízení pracovníci kontrolního úřadu požaduji také doplnění věty: 

ČTÚ: Vlivy velké trvající odchylky nebo velké opakující se odchylky se projevují zhoršením kvality streamovaného videa, delší dobou odezvy nebo delší dobou stahování.

Protože my chápeme, jak funguje decentralizovaná počítačová síť, doplňujeme doporučení: 

Vlivy velké trvající odchylky nebo velké opakující se odchylky se mohou projevit zhoršením kvality streamovaného videa, delší dobou odezvy nebo delší dobou stahování.

Tyto pro uživatele nepříjemné projevy však mohou být způsobené různými příčinami, například zatížením serverů v síti Internet, omezeními na straně poskytovatele obsahu, anebo problémy v domácí síti uživatele.