Workshop ke sběru dat prostřednictvím systému ESD - prezentace

Dovolujeme si zveřejnit prezentaci z workshopu k pravidelnému sběru dat prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (ESD), který se v prostorách ČTÚ uskutečnil.

Zároveň si dovolujeme připomenout, že do konce tohoto týdne lze zaslat vyjádření k diskutovanému návrhu na změnu způsobu vyplňování údajů v geografickém členění za rok 2022, a to zejména k automatickému odvozování hodnot rychlostních kategorií v případě tzv. maximální rychlosti (z rychlosti efektivní, resp. z rychlosti očekáváné v době provozní špičky). Odkaz na záznam zde 

Soubory ke stažení