Žádost pro NÚKIB o prodloužení termínu Veřejné konzultace

Zveřejňujeme návrh na prodloužení veřejné konzultace k
Mechanismu posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli do
infrastruktury elektronických komunikací (dále jen “Mechanismus”),
který jste nám zaslal pod číslem jednacím č. j.: 3351/2022-NÚKIB-E/310
dne 21. 3. 2022.

Důvody uvádíme v dopise v příloze. Jde o zcela nový materiál, který
budeme muset diskutovat od začátku. Proto je třeba prodloužit lhůtu
alespoň do 1. května 2022

Soubory ke stažení