Změna poskytovatele - informace po workshopu 19. 5. 2021

Vážení kolegové,

v příloze naleznete stanovisko Telekomunikačního úřadu k vyjádření, které v návaznosti na workshop konaný dne 19. května 2021 zaslala asociace ČAEK. Toto stanovisko bylo projednáno i Radou Úřadu.

V souladu se zaslaným stanoviskem přistoupí Úřad k přípravě vyhlášky, jejíž návrh bude ještě před zahájením formálního legislativního procesu předložen odborné veřejnosti tak, aby Úřad získal relevantní zpětnou vazbu. Pro tento účel Úřad zorganizuje pravděpodobně v září další workshop. Součástí návrhu vyhlášky bude i část věnovaná přenositelnosti telefonních čísel (§ 34 odst. 5), která je v současné době předmětem opatření obecné povahy č. 10.