Změna poskytovatele - informace po workshopu 19. 5. 2021

Vážené dámy,

vážení pánové,

 

navazuji na předchozí komunikaci Úřadu s odbornou veřejností ve věci změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

 

Ještě jednou děkuji za účast na workshopu a zájem na projednávání této poměrně složité záležitosti v souvislosti s přípravou vyhlášky, k níž je Úřad zmocněn podle § 34a odst. 9.

 

S omluvou za prodlení si Vám dovoluji zaslat v příloze stanovisko Úřadu k vyjádření, které v návaznosti na workshop konaný dne 19. května 2021 zaslala asociace ČAEK. Toto stanovisko bylo projednáno i Radou Úřadu.

 

V souladu se zaslaným stanoviskem přistoupí Úřad k přípravě vyhlášky, jejíž návrh bude ještě před zahájením formálního legislativního procesu předložen odborné veřejnosti tak, aby Úřad získal relevantní zpětnou vazbu. Pro tento účel Úřad zorganizuje pravděpodobně v září další workshop. Součástí návrhu vyhlášky bude i část věnovaná přenositelnosti telefonních čísel (§ 34 odst. 5), která je v současné době předmětem opatření obecné povahy č. 10.

 

O přesném datu konání Vás bude Úřad včas informovat a spolu s pozvánkou zašle návrh vyhlášky včetně návrhu důvodové zprávy.

 

V případě potřeby jsem k dispozici.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Hana Hankiewiczová.  

 


ředitelka odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

tel. +420 224004573
GSM: +420 773610680
e-mail: HankiewiczovaH@ctu.cz
http://www.ctu.cz

Soubory ke stažení