Změna všeobecného oprávnění - nutná změna Všeobecných obchodních podmínek

Vážení kolegové,

tímto jen chceme upozornit na změnu všeobecného oprávnění
č.VO-S/1/08.2020-9, kterým se mění všeobecné oprávnění
č.VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb
elektronických komunikací. Průběžně jsme jej s Vámi konzultovali.
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/36864/soubory/vos1final.pdf
https://www.ctu.cz/vseobecna-opravneni

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Proto je
nutná změna Všeobecných obchodních podmínek vašich firem, pokud jste
je již neprovedli.

Český telekomunikační úřad zde zakotvil specifikace základních
parametrů služby přístupu k internetu a velkých odchylek od skutečného
výkonu služby a vztahů mezi nimi. Snahou je aby byly dostatečně
chráněny zájmy koncových uživatelů, aby byly ve smlouvě se
spotřebitelem uvedeny konkrétní hodnoty rychlostí a vliv velkých
odchylek a výpadků služby na výkon práv spotřebitelů. Jde o výsledek
letní konzultace:
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-zmeny-vseobecneho-opravneni-c-vo-s1xx2020-y-kterym-se-meni

Jde mimo jiné i o požadavek Evropského kodexu elektronických
komunikací kterým se stanoví minimální parametry služby, která je
vztažená ke smluvní rychlosti s koncovým zákazníkem a o implementace
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1972.

Asociace operátorů vedly v rámci konzultace technickou debatu o
realističnosti požadavků a věříme, že se povedlo nastavit takové
parametry, kterým dnešní provozované linky vyhoví. A to jak
bezdrátové, tak na optické. Během zkušebních testů, které provádělo
pracoviště ČTÚ v Brně podle schválené metodiky, neprošly přípojky
především u technologie xDSL a fixního LTE. Technologie optických sítí
a technologie bezlicenčního přístupu téměř bez výjimky procházely
testováním podle schválené metodiky, s pravidly velmi podobně
nastavenými těm konečným.
Změna by měla ukončit praktiky inzerování neposkytovaných služeb, což
je běžná praxe zejména u LTE a u některých WiFi sítí.

--
Martin Dvořák
viceprezident