Znění dopisu prezidenta Hospodářské komory ČR pana Vladimíra Dlouhého

Znění dopisu prezidenta Hospodářské komory ČR pana Vladimíra Dlouhého:

 


Vážení kolegové,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády
kvůli šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace o
aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

·         V průběhu dne jsme společně s tripartitními partnery jednali
se členy vlády a poté s jejich náměstky o parametrech Ministerstvem
práce a sociálních věcí navrženého programu kompenzace náhrad mezd
vyplácených zaměstnavateli zaměstnancům na překážkách v práci. Přes
intenzivní jednání se nepodařilo nalézt konsensus. Kritickou byla
otázka, zda se poskytnutím těchto kompenzací mají vyloučit veškeré
případné další požadavky firem na náhradu škod vyvolaných opatřeními
vlády v souvislosti s koronavirovou epidemií. Zítra by jednání měla
pokračovat.

·         Odpoledne jsem se v Poslanecké sněmovně sešel s vedením ODS
k současné situaci ohledně koronaviru a dopadů současných
preventivních opatření na podnikatele. Jsem velmi rád, že jsme se u
občanských demokratů setkali s podporou zejména v otázce ochrany OSVČ
nebo malých a středních firem. Prosazujeme alespoň částečné kompenzace
mzdových nákladů v situaci, kdy firmy přicházejí o možnost příjmů z
tržeb za služby a výrobky. ODS podporuje i návrhy Hospodářské komory
na odklad, popř. odpuštění vybraných daní a povinných odvodů. Shodli
jsme se také na tom, že stát musí urychleně zabezpečit ochranné
prostředky pro zaměstnance. Tato opatření je nezbytné prosadit i za
cenu vyššího rozpočtového deficitu v letošním roce. Máme za to, že si
to naše země vzhledem k nízkému zadlužení může dovolit.

·         Proběhlo mimořádné neformální setkání členů představenstva
HK ČR, na kterém se řešila současná situace spojená s Covid -19 a
vyhodnocoval dosavadní přístup vlády.

·         Během dnešní tiskové konference, kterou živě přenášela ČTK,
jsem vyzval vládu, aby urychleně přijala potřebné kroky pro záchranu
nejohroženějších podnikatelů. Ochrana podnikatelů před krachem by měla
být jednou z priorit státu. Zároveň jsem během tiskové konference
představil výsledky bleskového šetření, které jsme v minulých dnech
uskutečnili a do nějž se zapojilo přes 1 300 podnikatelů. Podle ankety
už nyní problémy kvůli koronaviru pociťují čtyři z pěti oslovených
firem. Stát proto musí k záchraně tuzemské ekonomiky před kolapsem v
následujících třech měsících kromě programů ČMZRB připravit přibližně
40 miliard korun. Odkaz na tiskovou konferenci najdete zde, výstup v
podobě tiskové zprávy zde.

·         Všem bych chtěl znovu poděkovat za vyplnění výše zmíněné
ankety. Seznámit se s jejími výsledky a názory podnikatelů na dopady
koronaviru na podnikání můžete zde.

·         Rád bych také ocenil konkrétní kroky pražského magistrátu v
pomoci firmám. Po jednáních s Hospodářskou komorou město nebude jako
pronajímatel obchodních a kancelářských budov přistupovat k restrikcím
či penále a umožní nájemcům přinejmenším pozdější platby. V této
návaznosti žádám města a obce, aby firmám umožnily snížení nebo odklad
úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl
důvodem k vypovězení smlouvy. Ve vyjednáváních firem s městy jsou
připraveny pomoci krajské a regionální hospodářské komory po celé
zemi.

·         EGAP připravil pro usnadnění sjednání pojištění balíček
opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných
restrikcí bránících šíření virové infekce. Více informací zde.

·         Na webových stránkách komory jsme umístili další informace
našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Dnes jsme
zveřejnili informace mj. od Svazu automobilového průmyslu, Cechu
mechanických zámkových systémů, Svazu chemického průmyslu, SIMAR,
České  asociace interim managementu a dalších. Vše najdete na
https://www.komora.cz/koronavirus/.

·         V příloze opět najdete shrnutí mediálních výstupů ohledně koronaviru.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

Na závěr bych Vás chtěl znovu požádat o shovívavost u časových prodlev
odpovědí na Vaše velmi četné dotazy. Posilujeme náš tým o další
odborníky, abychom dokázali co nejrychleji reagovat.

Přeji klidný večer.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.