Zpřísnění omezujících opatření EU

V návaznosti na předchozí informace zveřejňované a zasílané ČTÚ si Vás dovolujeme touto cestou upozornit, že dne 3. června 2022 publikovala Evropská unie ve svém Úředním věstníku „šestý sankční balíček EU“, jímž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku. EU mimo jiné publikovala rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/884 a nařízení Rady (EU) 2022/879, které mění rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

Těmito předpisy došlo k rozšíření seznamu subjektů uvedených v příloze XV o Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 a TV Centre International.
Nově se také zakazuje provozovat reklamu na výrobky či služby v rámci obsahu vytvořeného nebo vysílaného subjekty uvedenými v příloze XV.

Tyto právní předpisy jsou účinné od 4. června 2022.

V souvislosti s nařízením stanovujícím povinnost blokování obsahu prováděného sankcionovanými osobami Vás a jednotlivě i podnikatele v elektronických komunikacích ČTÚ již v minulosti oslovil, aby přispěl k informovanosti povinných osob a k plnění povinností vyplývajících z přímo účinného evropského právního předpisu.