ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. 9. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). V souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím byl žadatel dne 9. 9. 2021 vyzván k upřesnění žádosti. Upřesnění žádosti Úřad obdržel dne 21. 9. 2021.

Žádost se týkala poskytnutí datové sady s názvem Kontroly a pokuty za období od 1. ledna 2019 do 15. září 2021 ve formátu XLS, XLSX nebo CSV v definované struktuře.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli poskytnuty požadované informace dne 6. 10. 2021, a to zasláním do datové schránky žadatele.

ZDROJ: ČTÚ

Soubory ke stažení