Zveřejnění WiFi4EU v Úředním věstníku Evropské unie

Bylo oficiálně zveřejněno NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1953 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, týkající se podpory připojení k internetu v místních komunitách.

 

Video s prezentací o WiFi4EU

 

Nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

V následujících týdnech bude upřesněn proces žádosti o finance.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.28...

Soubory ke stažení