Aktualizace ČSN 73 6005, Prostorová norma

V příloze naleznete záznam z posledního projednání návrhu Prostorové normy (ČSN 73 6005).  Podle Ing. Fremrové (Sweco Hydroprojekt a.s.) měl do konce října 2018 předložit IPR Praha nový nový návrh řešení, dosud tak ale nebylo učiněno.

Soubory ke stažení