Informace o připomínkování - aktuálně

V přiloze naleznete 

Ø o materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám (nové, s termínem v následujícím týdnu, a ke kterým jsme uplatnili připomínky),

Ø o dění v Poslanecké sněmovně a Senátu;

Ø o programu schůze vlády.

 

Pozvánky do výborů PSP a Senátu a tisky naleznete v aktivním odkazu přílohy obsahující informace o dění v parlamentu. 

 

KOMENTÁŘ VNICTP:

 

Vláda odložila projednávávní bodu 10. na schůzi 21.3.

 

10. Návrh postupu a podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům z pásma 700 MHz
čj. 203/19
Předkládají: ministryně průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

 

 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.