K připomínkování: Strategie správy kmitočtového spektra - Situační zpráva o stavu plnění opatření

Zveřejňujeme informaci o probíhajícím meziresortním řízení k druhé situační zprávě ke strategii správy spektra. V případě, že byste chtěli uplatnit připomínky, prosím zašlete je do 14. března 2022 na email vybor@vnictp.cz