Návrh vyhlášky k zákonu o elektronických komunikacích - paušální náhrady

Zveřejňujeme vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky kterou se stanoví způsob určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a způsob uveřejnění informací. 

 

Prosíme Vás o případné návrhy k vypořádání. 

 

Bude-li tento stát stanovovat kompenzace za "včasné nepřipojení zákazníka přenášeného v režimu zákona" způsobem, kdy předpokládá kompenzaci vyjádřenou v průměrné hodinové mzdě, potom požaduje nárůst ceny za služby. Praxe nám dá za pravdu, že tento institut bude dopadat na provozní hospodaření poskytovatelů i tehdy, pokud budou účastníkům nabízet to nejlepší dostupné úsilí. 

Komunikace s MS ČR:

HK ČR: 

Hospodářská komora České republiky nesouhlasí s vypořádáním k ustanovení § 3, a to mj. z těchto důvodů:

 

Doposavad se kompenzace za výpadky počítala z ceny služby, nikoliv z průměrné mzdy. Odůvodnění se odchyluje od dosavadní praxe a považujeme jej za nevhodný zásah do svobody podnikání. Rozšíří-li se kompenzace za "nedodávky" služby vztažené k průměrné mzdě, nutně to povede k nárůstu ceny. Vzhledem k tomu, že navrhované denní sankce i ve své minimální podobě odpovídají významným desítkám procent ze stávající měsíční ceny služeb je  jednoznačné, že navrhovaná úprava :

 

a) Povede u seriózních operátorů k logickému navýšení ceny služeb (zřejmě není cílem). Operátoři budou muset nové podmínky a rizika s nimi spojená ve svých nabídkách kalkulovat, to se týká jak vztahů mezi klientem a operátorem, tak pracovněprávních vztahů uvnitř jednotlivých firem nabízejících předmětné služby.

 

b) Každý operátor, který přijímá nového uživatele, dělá vše pro rychlé zapojení spotřebitele. Termín stanoví po dohodě a může být závislý na součinnosti třetích osob. Ani při nejlepší vůli není možné předvídat komplikace například při zavádění pevné sítě, a to i způsobené například nesoučinností samotného subjektu poskytované služby - uživatele. Takovou nesoučinnost bude obtížné prokazovat. Daleko větší zátěž nežli samotná kompenzace bude administrativní zátěž, kdy bude třeba shromažďovat a uchovávat informace, zda, kdy kdo a komu a co sděloval.

Obecně tak bude zátěž způsobovat i prokázání vis maior.

MS ČR, Barbora Záleská:

Dovolili bychom si upozornit, že potřeba přijetí této regulace plyne z Evropského kodexu pro elektronické komunikace, dle něhož má být účastník v těchto případech odškodněn. Újma, která by měla být účastníkovi kompenzována, nespočívá pouze v tom, že se mu nedostává dané služby (kde dává smysl odvíjet kompenzaci od ceny služby), ale i ve škodě, která mu v tomto důsledku vzniká (zejm. ztráta času, uvolnění z práce apod.). Výši sazby jsme stanovili u spodní hranice zákonem vytyčeného rozmezí. Nedomníváme se, že by navrhovaná úprava významně zvyšovala riziko vzniku povinnosti k náhradě oproti současnému stavu. Účastníka i podle nové právní úpravy stále tíží břemeno tvrdit a prokázat naplnění ostatních předpokladů oprávněnosti nároku.

Soubory ke stažení