NUKIB: Dopis k předpisu v souvislosti s uplatňováním nařízení Rady (EU) 2022/350 ze dne 1. března 2022_odpověď

Děkujeme představitelům NUKIBu za odpověď na náš dopis týkající se interpretace nařízení Rady (EU) 2022/350, který naleznete zde  


"Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost není gestorem ani spolugestorem tohoto Nařízení. Z tohoto důvodu si Vás ve věci interpretace Nařízení dovolím odkázat
na hlavního gestora, kterým je Finanční analytický úřad. Spolugestory jsou dále Generální ředitelství cel, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí.
K Nařízení se zde vyjádřil i Český telekomunikační úřad, který však také není jeho spolugestorem. Ve vyjádření je odkaz na neformální překlad návodných informací Evropské komise k Nařízení."