Připomínkové řízení - plán obnovy

V příloze dostáváte k posouzení materiál MPO s názvem Národní plán obnovy.

 

Jde o strategický dokument pro čerpání finančního příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost, majícího podpořit investice do evropské ekonomiky, který bude předložen ke schválení příslušným orgánům EU.

 

Vzhledem ke stanovené délce připomínkového řízení v rozsahu 10 pracovních dnů, prosím o Vaše vyjádření k materiálu do středy 21. dubna 2021.

Soubory ke stažení