První ze série Nové povinnosti 1. ledna 2022 / Urgentní úkoly

Vážení kolegové,

 

v průběhu prosince a ledna Vám zašleme celkem tři maily shrnující nové povinnosti pro podnikatele v elektronických komunikacích.

 

Mnohokrát jde o „drobnosti“ či doplnění smluvních povinností, u kterých platí přechodná ustanovení a jejich postupné zavedení do vnitrofiremních procesů musí být provedeno až k 1.7.2022.

 

V tomto prvním emailu ale zasíláme neodkladné povinnosti, které bude nutné plnit od 1.1.2022.

 

  1. Novela zákona o návykových látkách (novelizační zákon 366/2021Sb.) zavádí povinnost blokovat nelegální internetové stránky, které má vést SUKL (§101a – 101c zákona 378/2007Sb. O léčivech) Pokuta až 2 miliony korun. Jde o stejný systém, který zavedl v minulosti blokování hazardních stránek.

Novinka pečlivě ukrytá v normě, kterou jistojistě nikdo z Vás nesleduje. Veřejná konzultace k této věci proběhla – s tím, že bude uplatněný stejný systém jako u Minfin. Prosím zástupce bezpečnostních feederů, aby doplnili tento nový zdroj odkazů k blokování do svých systémů. Whalebone již potvrdil, že jeho systém bude číst a blokovat na DNS resolverech.

 

  1. Druhou novinku uvádíme jako nutnou splnit k 1.1.2022, přestože připouštíme, že se na ní může vztahovat přechodné ustanovení jako na ostatní změny dle §63 Zákona o elektronických komunikacích.

Jedná se o povinnost ještě před uzavřením smlouvy poskytnout spotřebiteli Shrnutí smlouvy podle závazné šablony. Protože je šablona nepřehledná, ve spolupráci s NIX.cz jsme připravili vzor shrnutí smlouvy, v příloze.

Aktivně oslovujeme ČTÚ, zda bude takové shrnutí obsahu smlouvy nutné, je-li smlouva poskytnuta předem a parametry shrnutí obsahuje.

 

  1. Mikropodniky. Od 1.1. se stávají spotřebiteli také malí podnikatelé a mikropodniky. §63 odst. 4 přímo uvádí:

Informace podle odstavců 1, 2, 5 a 9 se poskytují též koncovému uživateli, kterým je mikropodnik77), malý podnik77) nebo nezisková organizace, ledaže se výslovně vzdal všech, nebo některých práv, která mu plynou z těchto odstavců. Koncový uživatel, který je mikropodnikem, malým podnikem nebo neziskovou organizací, doloží tuto skutečnost prohlášením před uzavřením smlouvy s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, včetně informace, zda se zříká takového práva.

Zde pozor, pokud připojujete takové typy podniků (včetně neziskových organizací), z důvodů právní jistoty doporučujeme upravit smlouvy s nimi tak, aby neužívali ochrany spotřebitele. Změna by se neměla vztahovat na obchodní partnery – ISP, jsou-li mikropodnikem. Tito nejsou spotřebitelé, ale dále služby prodávají.

 

V dalších emailech Vás budeme informovat o změnách k 1.1., ale s přechodným obdobím do 1.7.2022

Po domluvě s NIX vypracováváme ve spolupráci s nimi.

Soubory ke stažení

Shrnutí smlouvy(22.18 KB)
Zákon(263.32 KB)
Výňatek (143.46 KB)